Základní informace

Několik informací pro pořadatele:

Pro všechny pořádající akci s hudebním doprovodem skupiny  MELODIE rock  prosíme o zajištění několika maličkostí, byť z hlediska posluchače třeba nedůležitých, ale z pozice muzikanta, který chce podat co nejlepší výkon, velmi podstatných:

  • prostor pro vystoupení  – minimální plocha je cca 6×4 m, větší plocha je samozřejmě jedině vítána.
  • zdroj napětí  – je požadováno 2x 230 V, s jištěním min. 16 A nebo 1x 400V 16A·    
  • přístup min. 2 hodinu před plánovaným začátkem akce do prostoru – stavění aparatury, zvuková zkouška·    
  • při pořádání akcí pod širým nebem – prostor pro vystoupení musí být ochráněn proti nepřízni počasí jde o elektrická zařízení, aparaturu a nástroje.

Hudební skupina MELODIE rock je zcela soběstačná, co se týče zvukové aparatury pro nazvučení běžných sálů, sokoloven a podobných prostor, lze nazvučit i venkovní prostory pro účast cca 1000 lidí a poskytneme nazvučení i pro pořadatelské konferování akce nebo pro případně jiný  program s hudebním doprovodem z vlastních nosičů.

Odměna za hudební produkci závisí na mnoha faktorech a tak je vždy věcí konkrétního jednání. Protože každý z nás se věnuje hudbě aktivně již mnoho let a máme za sebou aktivní hudební činnost , jsme si vědomi možností dnešních tržních vztahů. Některé položky ovšem nejde snížit pod své minimum ani při nejlepší vůli všech členů kapely.